Thông tư 46/2019/TT-BTC ngày 23/07/2019

Thực hiện chi điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ 38_2019 và trợ cấp tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo NĐ 44_2019

Tải về tại đây: