Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/08/2019

Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Tải về tại đây: