Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019

Áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ

Tải về tại đây: