DANH SACH VBPL BANTIN BHXH 2019-09-12

Trong 02 đợt cập nhật này, có 22 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 295/CP-TH
(18/07/2019)
Đính chính Nghị quyết 50_NQ-CP
2 1294/HD-TLĐ
(14/08/2019)
Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở
3 05/2019/NQ-HĐTP
(15/08/2019)
Áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ
4 13/2019/TT-BYT
(05/07/2019)
Sửa đổi TT 39_2018_TT-BYT
5 14/2019/TT-BYT
(05/07/2019)
Sửa đổi Thông tư 37_2018_TT-BYT
6 4202/BYT-TCCB
(23/07/2019)
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019
7 4203/BYT-TCCB
(23/07/2019)
Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019
8 4712/BYT-YDCT
(15/08/2019)
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BYT quy định về điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở KCB y học cổ truyền
9 4763/BYT-KH-TC
(16/08/2019)
Triển khai Thông tư 13_2019_TT-BYT và 14_2019_TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
10 10/2019/TT-BNV
(02/08/2019)
Hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư
11 8295/BTP-KHTC
(01/08/2019)
Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ 38_2019_NĐ-CP
12 44/2019/TT-BTC
(19/07/2019)
Sửa đổi Thông tư 292_2016_TT-BTC và Thông tư 296_2016_TT-BTC
13 46/2019/TT-BTC
(23/07/2019)
Thực hiện chi điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ 38_2019 và trợ cấp tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo NĐ 44_2019
14 49/2019/TT-BTC
(08/08/2019)
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
15 106/2019/TT-BQP
(24/07/2019)
Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
16 12/2019/TT-BLĐTBXH
(12/08/2019)
Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
17 3630/LĐTBXH-KHTC
(21/08/2019)
Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP
18 774/CNTT-PM
(18/07/2019)
Tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
19 3114/BHXH-TCKT
(26/08/2019)
Thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP
20 3118/BHXH-TT
(27/08/2019)
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
21 1938/BHXH-CĐ
(27/08/2019)
Giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức
22 1950/BHXH-QLT
(28/08/2019)
Cung cấp mã số thuế cá nhân

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí