Công văn 8295/BTP-KHTC ngày 01/08/2019

Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ 38_2019_NĐ-CP

Tải về tại đây: