Công văn 3630/LĐTBXH-KHTC ngày 21/08/2019

Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Tải về tại đây: