Một số TTHC trong lĩnh vực BHXH được thực hiện tại cấp huyện, xã

Ngày 07/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, BHXH Việt Nam sẽ được thực hiện theo Quyết định này.


(Ảnh minh hoạ)


Cụ thể, với BHXH Việt Nam, các thủ tục hành chính được thực hiện theo Quyết định 1291/QĐ-TTg bao gồm:

Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT; đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH.

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH: Giải quyết hưởng chế độ thai sản (trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi); giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người đang chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác; giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg; giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg được thực hiện tại cấp tỉnh.

Lĩnh vực cấp sổ, thẻ: Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, cấp lại, đổi thẻ BHYT).

Bên cạnh đó, danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” các cấp, bao gồm:

- Bộ Công an: Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân; Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có/chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân; Xác nhận lại số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân; Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu...

- Bộ Quốc phòng: Đăng ký tạm vắng/Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân; Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết; Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ ngày 30/04/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/04/2000; Trợ cấp đối với quân nhân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết; Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị...


Nguồn: Tạp chí BHXH