Chi tiết bantin BHXH 15-10-2019


Một số TTHC trong lĩnh vực BHXH được thực hiện tại cấp huyện, xã

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2019 — 680 lượt xem

Hội thảo về tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2019 — 1297 lượt xem

Hướng dẫn một số quy định trong KCB BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2019 — 803 lượt xem

Tăng cường bảo mật, an toàn thông tin KCB BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2019 — 586 lượt xem

Mở rộng độ bao phủ BHYT: Kinh nghiệm từ quốc tế

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2019 — 584 lượt xem

Bộ Quốc phòng: Bãi bỏ 07 thủ tục hành chính lĩnh vực BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2019 — 675 lượt xem

Giám định chi phí KCB BHYT: Nhiều cách làm hiệu quả

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2019 — 1694 lượt xem

Tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận cao về các chính sách mới của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2019 — 591 lượt xem

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2019 — 909 lượt xem

Khi BHXH và Công đoàn “xắn tay” vào cuộc

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2019 — 758 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ