Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

Tải về tại đây: