Nghị định 67/2019/NĐ-CP ngày 31/07/2019

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tải về tại đây: