Công văn 72271/CT-TTHT ngày 16/09/2019

Xuất hóa đơn đối với hoạt động góp vốn bằng tài sản cố định

Tải về tại đây: