Công văn 72023/CT-TTHT ngày 29/10/2018

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Tải về tại đây: