Công văn 71937/CT-TTHT ngày 29/10/2018

Lập hóa đơn dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập

Tải về tại đây: