Công văn 7125/CT-TTHT ngày 08/07/2019

Thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng

Tải về tại đây: