Công văn 70536/CT-TTHT ngày 09/09/2019

Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: