Công văn 69252/CT-TTHT ngày 04/09/2019

Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: