Công văn 67616/CT-TTHT ngày 27/08/2019

Nghĩa vụ thuế đối với kinh doanh vận tải gắn với nền tảng công nghệ

Tải về tại đây: