Công văn 67068/CT-TTHT ngày 26/08/2019

Nghĩa vụ thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai

Tải về tại đây: