Công văn 66597/CT-TTHT ngày 02/10/2018

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa có điểm giao nhận ngoài Việt Nam

Tải về tại đây: