Công văn 66099/CT-TTHT ngày 21/08/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay ADB

Tải về tại đây: