Công văn 63385/CT-TTHT ngày 09/08/2019

Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng

Tải về tại đây: