Công văn 5423/TCT-CS ngày 28/12/2018

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tôm luộc

Tải về tại đây: