Công văn 4612/TCT-DNL ngày 22/11/2018

Kê khai thuế trong quá trình chuyển giao Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Tải về tại đây: