Công văn 3841/TCT-TTr ngày 09/10/2018

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản hình thành trong tương lai

Tải về tại đây: