Công văn 3789/TCT-DNNCN ngày 23/09/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nhà

Tải về tại đây: