Công văn 3650/TCT-KK ngày 13/09/2019

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về tại đây: