Công văn 3614/TCT-DNNCN ngày 12/09/2019

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: