Công văn 3611/TCT-DNNCN ngày 12/09/2019

Chính sách thuế và quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh có hoạt động xây dựng ở nước ngoài

Tải về tại đây: