Công văn 3496/TCT-DNNCN ngày 03/09/2019

Chính sách thuế đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Tải về tại đây: