Công văn 3431/TCT-KK ngày 28/08/2019

Quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Tải về tại đây: