Công văn 3385/TCT-KK ngày 26/08/2019

Khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê

Tải về tại đây: