Công văn 3359/TCT-KK ngày 23/08/2019

Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: