Công văn 3352/TCT-KK ngày 22/08/2019

Thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Tải về tại đây: