Công văn 2967/TCT-KK ngày 31/07/2019

Khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai

Tải về tại đây: