Công văn 2678/TCT-CS ngày 03/07/2019

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: