Công văn 2425/TCT-CS ngày 14/06/2019

Bán tài sản bảo đảm tiền vay

Tải về tại đây: