Công văn 19427/CT-TTHT ngày 11/04/2019

Chính sách thuế đối với khoản thu học phí

Tải về tại đây: