Công văn 10553/CT-TTHT ngày 15/10/2018

Lập hóa đơn

Tải về tại đây: