Phần mềm iBHXH là phần mềm chính thức hỗ trợ kê khai thủ tục và giao dịch điện tử của ngành BHXH

Chiều 18/12/2014, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Lễ tiếp nhận phần mềm kê khai hồ sơ tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) qua mạng internet (iBHXH) do Công ty cổ phần TS24 cung cấp

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Lễ tiếp nhận phần mềm kê khai hồ sơ tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) qua mạng internet (iBHXH) do Công ty cổ phần TS24 cung cấp, với sự tham dự và chứng kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình.

Odoo • A picture with a caption
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh và Tổng Giám đốc Cty TS24 Nguyễn Phan Việt Thủy ký bàn giao, tiếp nhận phần mềm dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, thực hiện mục tiêu giảm 1/3 số lần và 50% số giờ giao dịch của các doanh nghiệp về BHXH, BHYT so với hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch triển khai, quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu nêu trên; chủ động rà soát các quy trình, nghiệp vụ của Ngành nhằm đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH; thực hiện đơn giản hóa các TTHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, rút gọn từ 263 thủ tục xuống còn 111 thủ tục.

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 84-CV/BCS ngày 10/11/2014 yêu cầu BHXH các địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ công chức, viên chức trong Ngành nêu cao tinh thần, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ, kiên quyết xử lý cán bộ gây phiên hà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp và nhân dân.
Thực hiện chương trình hợp tác với Công ty CP TS24 trong thực hiện cải cách TTHC, Công ty TS24 đã cam kết cung cấp phần mềm miễn phí cho Ngành BHXH và nâng cấp kịp thời khi chính sách BHXH, BHYT thay đổi. Các đơn vị sử dụng phần mềm ngoài việc được hỗ trợ kê khai thủ tục BHXH qua mạng còn có các chức năng quản lý người lao động, quản lý hồ sơ BHXH đã kê khai. Hiện nay, BHXH Việt Nam đang thực hiện triển khai thí điểm giao dịch bằng phần mềm hỗ trợ kê khai thủ tục BHXH, BHYT qua mạng của Công ty cổ phần TS24 tại BHXH 26 tỉnh, thành phố; BHXH các tỉnh còn lại tiếp tục thực hiện nộp hồ sơ giấy, cử cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị sử dụng lao động hoặc ký hợp đồng với dịch vụ bưu điện để thực hiện.

Phần mềm hợp chuẩn của ngành được công bố công khai và cung cấp miễn phí cho các đơn vị trên toàn quốc sẽ hỗ trợ kê khai thủ tục BHXH, BHYT, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính của Ngành để phục vụ ngày càng tốt hơn cho các tổ chức và nhân dân.


Vừa qua, nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và hưởng BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng dự thảo Quyết định Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đồng thời, BHXH Việt Nam triển khai xây dựng và ban hành Quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ  giao dịch điện tử về BHXH phù hợp với quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống máy chủ, máy trạm, các phần mềm đáp ứng giao dịch điện tử về BHXH, BHYT; tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện giao dịch điện tử; hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong giao dịch điện tử cho BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử về BHXH từ quý II/2015; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức tham gia BHXH thực hiện giao dịch điện tử từ quý IV/2015.

Để triển khai thành công giao dịch điện tử, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, ổn định nhân viên làm công tác BHXH, BHYT, tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong việc triển khai giao dịch điện tử.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung mọi giải pháp hiệu quả thực hiện cải cách TTHC, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu giảm số giờ giao dịch của các doanh nghiệp đến cuối năm 2015 còn 49,5 giờ, tương đương mức trung bình của các nước ASEAN-06.