Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thóc, lúa gạo từ Campuchia

Năm 2020, ngành BHXH Việt Nam phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho trên 1,006 triệu người với số tiền chi trả 16.157 tỷ đồng, tăng 170.481 người và 3.981 tỷ đồng so với năm 2019.

Năm 2020, ngành BHXH Việt Nam phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho trên 1,006 triệu người với số tiền chi trả 16.157 tỷ đồng, tăng 170.481 người và 3.981 tỷ đồng so với năm 2019. Con số này cho thấy, chính sách BH thất nghiệp đang phát huy tác dụng, nhất là trong thời điểm thị trường lao động bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 12/2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập… Trong đó, 69,2% người bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.


NLĐ chờ làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý IV/2020 là gần 1,2 triệu người, giảm 60.100 người so với quý trước và tăng 136.800 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý IV/2020 là 2,37%, giảm 0,13 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,33 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 3,68%, giảm 0,32 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,78 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đại dịch COVID-19 đã làm tỷ lệ thất nghiệp của NLĐ trong độ tuổi khu vực thành thị quý IV/2020 cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 10 năm qua…

Liên quan việc này, theo BHXH Việt Nam, trong năm 2020, toàn Ngành đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho trên 1,006 triệu người với số tiền chi trả 16.157 tỷ đồng, tăng 170.481 người và 3.981 tỷ đồng so với năm 2019. Việc giải quyết chế độ thất nghiệp tăng cao so với năm 2019 là do nhiều đơn vị, DN bị giải thể, ngừng hoạt động, cắt giảm lao động, qua đó cho thấy chính sách BH thất nghiệp đang phát huy tác dụng, nhất là trong thời điểm thị trường lao động bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19.