Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thóc, lúa gạo từ Campuchia

Ngày 6/1, tại Trụ sở BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị về việc lưu trữ điện tử và số hóa hồ sơ, tài liệu của Ngành.

Ngày 6/1, tại Trụ sở BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị về việc lưu trữ điện tử và số hóa hồ sơ, tài liệu của Ngành.

Cùng dự có Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác lưu trữ của BHXH các tỉnh: Quảng Ninh, Bình Dương, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Nam Định.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, công tác lưu trữ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội, đặc biệt với cơ quan BHXH. Tài liệu lưu trữ không chỉ cung cấp thông tin có giá trị pháp lý, tính chính xác và độ tin cậy cao phục vụ cho việc soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo đúng các quy định của pháp luật, mà còn là căn cứ xác thực để giải quyết các chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian dài.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, công tác lưu trữ càng có vai trò then chốt khi vận hành việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu bằng môi trường điện tử và số hóa các dữ liệu đó. “Công tác lưu trữ tốt sẽ giúp mọi quy trình nghiệp vụ ở các khâu, các đơn vị từ Trung ương đến địa phương đảm bảo được tính chính xác, hoạt động truy xuất thông tin nhanh gọn, đơn giản. Vì vậy, cần phải xây dựng được các phần mềm tích hợp với sự hỗ trợ hiệu quả của CNTT”- Tổng Giám đốc nói.

Tháng 4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”. Theo đó, mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu xây dựng, thực hiện lưu trữ điện tử tại các cơ quan nhà nước phải bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ được tạo lập dạng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử; tối thiểu 90% lưu trữ cơ quan thực hiện quy trình khai khác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng…

Để hoàn thành các mục tiêu này, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Trung tâm Lưu trữ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CNTT xây dựng phần mềm tích hợp để thống nhất quy trình lưu trữ chung cho toàn Ngành; trên cơ sở đó cụ thể hóa các quy trình lưu trữ riêng của từng đơn vị thực hiện nghiệp vụ.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, BHXH các tỉnh, thành phố từ thực tế triển khai các quy trình nghiệp vụ tại địa phương nêu lên khó khăn, vướng mắc, giải pháp để cùng đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các danh mục tài liệu cần số hóa, phân loại các loại hồ sơ tài liệu của toàn Ngành. Việc lấy ý kiến đóng góp, tham mưu cần phải thực hiện ngay, đồng thời các quy trình liên quan đến việc lưu trữ điện tử và số hóa hồ sơ, tài liệu của Ngành phải được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước thời hạn theo Đề án của Chính phủ.