Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thóc, lúa gạo từ Campuchia

Nhiều người đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một số BV tuyến trên ở phía Nam như: BV Thống Nhất (TP.HCM), BVĐK Thống Nhất (Đồng Nai)… sẽ phải đổi sang cơ sở KCB khác. Việc này đúng với quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT.

Đầu năm 2021, BHXH Việt Nam đã có công văn gửi BHXH các địa phương về việc thực hiện KCB BHYT ban đầu. Trong đó yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động thống nhất với Sở Y tế xác định đối tượng, cơ cấu nhóm đối tượng, số lượng thẻ BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB trên địa bàn theo đúng quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định đăng ký KCB BHYTban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT. Đồng thời, BHXH các tỉnh có văn bản quy định cụ thể số lượng thẻ BHYT và đối tượng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương.

Ảnh minh họa

Tại TP.HCM, ông Phan Văn Mến- Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết, trên địa bàn, đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đang đăng ký KCB BHYT ban đầu tại BV Thống Nhất phải đổi sang cơ sở KCB khác. Theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế thì BV Thống Nhất là BV tuyến Trung ương nên không tiếp nhận đối tượng KCB BHYT ban đầu thuộc người tham gia BHYT hộ gia đình.

Như vậy, sẽ có 31.337 người trong danh sách đăng ký KCB BHYT ban đầu tại BV Thống Nhất sẽ phải chuyển đăng ký qua các BV khác. BHXH TP.HCM đề nghị BHXH các quận, huyện, thành phố và các đại lý thu BHYT thông báo đến người tham gia BHYT hộ gia đình để thay đổi nơi đăng ký KCB theo đúng quy định.

Ông Phan Văn Mến cho biết thêm, việc thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu sẽ được thực hiện trước ngày 25/3. Sau ngày 25/3, những trường hợp chưa đổi sang cơ sở KCB khác thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện đổi về cơ sở KCB BHYT tuyến quận, huyện nơi cư trú của người tham gia.

Hiện tại, BV Thống Nhất chia ra 3 đối tượng KCB gồm: Đối tượng cán bộ theo Hướng dẫn số 52 của Bộ Y tế; đối tượng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại BV Thống Nhất; đối tượng dịch vụ. Trả lời báo chí, đại diện BV Thống Nhất cho hay “Nếu Bộ Y tế, Sở hay BHXH phân bố lại đối tượng KCB BHYT thì chúng tôi tiếp nhận bình thường, chúng tôi không có ý kiến gì về chuyện này”.

Tại Đồng Nai, ông Phạm Minh Thành- Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua, BHXH tỉnh Đồng Nai đã tích cực trong công tác phân tuyến KCB BHYT ban đầu. Trong đó, 2 cơ sở y tế lớn trên địa bàn là BVĐK Thống Nhất và BVĐK tỉnh Đồng Nai sẽ có một số thay đổi về đối tượng KCB BHYT ban đầu. Từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, BHXH tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp với Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh về tình hình rà soát, thực hiện đăng ký KCB BHYT ban đầu. “Mới đây, BHXH tỉnh tiếp tục có văn bản gửi Sở Y tế đề nghị sớm có ý kiến để BHXH tỉnh thực hiện kế hoạch phân bổ thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT theo đúng quy định”- ông Thành thông tin.


Trà Giang
Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội