CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nếu nhận BHXH một lần tăng như hiện nay, thì trong tương lai sẽ có hàng triệu người hết tuổi lao động không có lương hưu. Gánh nặng này sẽ rơi vào Nhà nước cũng như chính NLĐ-

Gánh nặng này sẽ rơi vào Nhà nước cũng như chính NLĐ- Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 7 (khoá XII), diễn ra sáng nay (11/12), tại Hà Nội.

Đánh giá về hoạt động của tổ chức Công đoàn trong năm 2020, bà Trương Thị Mai cho rằng, công việc trọng yếu của Công đoàn là tham gia cùng Đảng, Nhà nước và xã hội phòng chống Covid-19 cũng như chăm lo cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. “Công đoàn đã có nỗ lực phối hợp với Nhà nước, DN để ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ. Công đoàn còn tham gia đề xuất hỗ trợ chính sách cho NLĐ gặp khó khăn do Covid-19”- bà Trương Thị Mai chỉ rõ.

Đề cập đến việc chăm lo Tết cho NLĐ, bà Trương Thị Mai cho rằng, Công đoàn cần tiếp tục chú trọng bổ sung vào Thoả ước Lao động tập thể những nội dung liên quan đến đời sống của NLĐ, trong đó có nội dung thưởng Tết. Bà Mai cho rằng, đây là điểm không mới, nhưng là kinh nghiệm hay cần nhân rộng.

Theo bà Trương Thị Mai, ưu tiên số 1 của tổ chức Công đoàn vẫn là làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ; coi đây là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu, thường xuyên, nhất là trong khu vực DN thâm dụng lao động. “Công đoàn cần phải làm rõ vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ trong tình hình mới. Đây là những vấn đề sống còn của Công đoàn. Công đoàn phải làm tốt nhiệm vụ này để là lựa chọn đầu tiên và của đa số NLĐ”- bà Trương Thị Mai chia sẻ.

Cũng theo bà Trương Thị Mai, bên cạnh thực hiện công tác trọng yếu của mình, Công đoàn cũng cần quan tâm, triển khai thật tốt nhiều vấn đề khác, như thực hiện các cam kết lao động quốc tế, đặc biệt là tuyên truyền giúp NLĐ hiểu rõ hơn về việc không nên nhận BHXH một lần… “Nếu nhận BHXH một lần tăng như hiện nay, thì trong tương lai sẽ có hàng triệu người về hưu không có thu nhập. Gánh nặng này sẽ rơi vào Nhà nước cũng như chính những NLĐ”- bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016-2021 và là năm có nhiều yếu tố tác động đến việc làm, đời sống của CNLĐ, trong đó có hoạt động Công đoàn. Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”, tình hình thực tiễn tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, nêu những giải pháp, cách làm hay trong việc triển khai, cụ thể hóa chủ đề công tác năm ở các cấp Công đoàn, hoạt động của Công đoàn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi, đó là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng phát huy vai trò của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, phân tích, dự báo tình hình trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2021 là năm Bộ luật Lao động 2019 và nhiều chủ trương, chính sách mới liên quan đến NLĐ có hiệu lực. Qua đó, đề xuất các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn năm 2021 và trong thời gian tiếp theo.