Hướng dẫn khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi trả cho người lao động

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau liên quan đến thuế GTGT đối với một số mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, Bộ Tài chính cho biết để tháo gỡ khó khăn cho DN sản xuất phân bón trong nước và tránh vướng mắc trong thực hiện, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế suất thuế GTGT đối với phân bón (dự thảo Nghị quyết). Trên cơ sở này, Tổng thư ký Quốc hội có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Theo đó, “Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành bằng hình thức Nghị quyết để sửa Luật Thuế GTGT đối với thuế suất mặt hàng phân bón cần được cân nhắc; mặt khác chưa làm rõ tác động của việc điều chỉnh thuế suất thuế GTGT đến giá bán của mặt hàng phân bón trong nước và tác động của chính sách đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, bão, lũ. Do vậy, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các đánh giá tác động của việc điều chỉnh thuế suất thuế GTGT đến giá mặt hàng phân bón, hoạt động của các DN sản xuất phân bón trong nước và người tiêu dùng; hoàn chỉnh hồ sơ trình Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp.

Trên cơ sở này, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp nội dung sửa đổi chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón trong quá trình xây dựng dự án Luật Thuế GTGT sửa đổi. Đối với Luật Thuế GTGT sửa đổi, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành để trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp.

TN