Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới Nghị định 123/2020 về hóa đơn

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP đang được Tổng cục Thuế lấy ý kiến đó là, cho phép một số khoản thu được khai, nộp thuế bằng các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi thay vì chỉ bằng đồng Việt Nam như hiện hành. Theo ban soạn thảo, quy định này sẽ tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN.


Tại hội thảo góp ý thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý thuế do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức ngày 22/3, bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, Điều 7 Luật Quản lý thuế số 38 quy định, đồng tiền khai, nộp thuế là đồng Việt Nam, trừ các trường hợp được phép khai, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định. Trên cơ sở này, dự thảo thông tư đã quy định rõ các trường hợp được khai, nộp thuế bằng ngoại tệ và loại đồng tiền ngoại tệ sử dụng; tỷ giá quy đổi đối với trường hợp NNT khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Cụ thể, đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, thì đồng tiền khai  , nộp thuế là bằng các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi thay vì chỉ bằng đồng USD theo quy định hiện hành. Các khoản thu (lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấp phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài; phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú trú Việt Nam) cũng được khai, nộp thuế bằng các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi thay cho việc khai, nộp bằng đồng Việt Nam như hiện hành. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài, đồng tiền khai, nộp thuế cũng được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Theo đó, dự thảo quy định, trường hợp NNT khai và nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi nhưng thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính bằng đồng Việt Nam, thì quyết toán thuế theo đồng Việt Nam; tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua vào của ngân hàng nơi thực hiện giao dịch nộp thuế trường hợp ngân hàng nơi giao dịch không công bố tỷ giá thì tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua vào của ngân hàng ngoại thương Việt Nam công bố. Trường hợp NNT khai, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, đồng thời thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính bằng ngoại tệ theo chấp thuận của Bộ Tài chính, thì tỷ giá quy đổi từ ngoại tệ tự do chuyển đổi sang loại ngoại tệ hạch toán thực hiện theo tỷ giá mua vào do ngân hàng nơi giao dịch công bố; trường hợp ngân hàng nơi giao dịch không công bố tỷ giá thì tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua vào do Ngân hàng ngoại thương Việt Nam công bố.

Băn khoăn về quy định này, đại diện Công ty CP tư vấn EY Việt Nam nêu vấn đề, quy định tại Khoản 2 Điều 4 của dự thảo mới chỉ đưa ra hướng dẫn áp dụng tỷ giá quy đổi cho 1 trường hợp nhất định (nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi) mà chưa có hướng dẫn cụ thể về tỷ giá tính thuế trong các trường hợp khác như quy định trước đây tại Thông tư 26/2015/TT-BTC. Do vậy, dự thảo nên có quy định cụ thể về tỷ giá quy đổi và có hướng dẫn rõ hơn để kê khai thuế nhà thầu… 

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, khác với trước đây chỉ cho phép khai, nộp thuế bằng đồng USD hoặc đồng Việt Nam thì dự thảo thông tư đã mở rộng phạm vi một số ngoại tệ tự do chuyển đổi. Điểm mới này rất quan trọng, cho phép mở rộng trách nhiệm, khả năng chi trả của các DN và một số tổ chức, cá nhân có quan hệ nước ngoài, bởi thực tế cho thấy, DN có nguồn thu từ ngoại tệ không chỉ là đồng USD. Mặt khác, việc quy đổi tỷ giá cũng đã được thực hiện linh hoạt hơn đó là quy định cho phép tính toán tỷ giá quy đổi bằng tỷ giá mua vào của ngân hàng nơi thực hiện giao dịch nộp thuế; hoặc là tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam… Như vậy, các quy định trong dự thảo thông tư đã tương đối cụ thể rõ ràng giúp DN, tổ chức, cá nhân có liên quan dễ dàng tính toán được chi phí khai, nộp thuế. Tuy nhiên, lưu ý dự thảo cần quy định cụ thể hơn những đồng ngoại tệ nào được phép sử dụng trong khai, nộp thuế, đồng thời tỷ giá quy đổi được tính tại thời điểm nào để DN dễ dàng áp dụng

Bài, ảnh: Hương Quỳnh