Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới Nghị định 123/2020 về hóa đơn

Ngày 23/3 Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến với các cục thuế địa phương nhằm lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 


Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, thực hiện theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38, cũng như triển khai đề án mở rộng cơ sở thuế của Bộ Tài chính đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) được giao xây dựng thông tư về chính sách thuế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, trong đó có chương riêng hướng dẫn về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh quy mô lớn.

Ngoài việc hướng dẫn các quy định mới của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 126, dự thảo thông tư còn có một số nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong thời gian qua. 

Cụ thể, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ lớn, hộ sử dụng hóa đơn, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức trong việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ngoài ra, mở rộng cơ sở thuế đối với một số lĩnh vực kinh doanh của cá nhân mà từ trước đến nay chưa có quy định để điều chỉnh thu thuế phù hợp, công bằng với các đối tượng kinh doanh khác và tăng cường công tác quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử của cá nhân cư trú. 

Theo Vụ Quản lý thuế DN nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân, theo dự thảo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là nhóm đối tượng mới không áp dụng thuế khoán, phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, phải là hộ kê khai thì mới được sử dụng hóa đơn điện tử. Việc quản lý chặt chẽ hơn đối với đối tượng hộ lớn, sử dụng hóa đơn nhằm mục đích hạn chế tối đa việc lợi dụng, hợp thức hóa hóa đơn đầu vào cho DN, hợp thức hóa hàng nhập lậu tại khu vực chợ biên giới, buôn bán hóa đơn bất hợp pháp. 

Đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh, ngoài các quy định hiện hành tại Thông tư 92 thì tại dự thảo thông tư bổ sung hướng dẫn về việc cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn” sẽ khai từng lần phát sinh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân trong việc khai, nộp thuế. Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về điều chỉnh mức thuế khoán và tỷ lệ điều chỉnh mức thuế khoán, đảm bảo phù hợp thực tế, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh có thay đổi doanh thu do ngừng nghỉ, dịch bệnh; sửa đổi quy định về công khai thông tin hộ khoán theo hướng đơn giản, tiết kiệm chi phí cho ngành thuế bằng hình thức công khai thông tin điện tử.

Dự thảo cũng tăng cường trách nhiệm của tổ chức trong việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân. Theo đó, tổ chức phải khai thay, nộp thay cho cá nhân nếu có phát sinh chi trả cho cá nhân kinh doanh các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền. Tổ chức là đối tác tại Việt Nam của các nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam mà có thỏa thuận nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài thực hiện chi trả thu nhập cho cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số thông qua tổ chức đối tác tại Việt Nam cũng phải khai thay, nộp thay cho cá nhân…

HH