BHXH Việt Nam: Nỗ lực, đổi mới thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình dịch bệnh

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH về việc đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại. Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, trong văn bản mới đây về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến cân đối thu chi ngân sách, nên cần báo cáo Chính phủ sửa một số quy định của pháp luật.

Do vậy, BHXH Việt Nam tiếp tục đề nghị Bộ LĐ-TB&XH báo cáo Chính phủ sửa Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, theo hướng tăng mức hỗ tiền đóng cho người tham gia vào quỹ này.

Theo tính toán của BHXH Việt Nam, dự kiến số tiền chi hỗ trợ sẽ tăng dần từng năm, đến năm 2025 dự kiến là 1.167 tỷ đồng và đến năm 2030 là 3.141 tỷ đồng. Nếu các chính sách trên được thực thi, số người tham gia BHXH tự nguyện dự kiến tăng lên khoảng 3,6 triệu người trong năm 2025 và đến năm 2030 dự kiến là 8,9 triệu người.

Thống kê của BHXH Việt Nam cũng chỉ ra rằng, từ khi có hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước, số người tham gia tăng nhanh- đạt trên 277.000 người, tăng 23,6% so với trước đó. Đặc biệt, từ năm 2019, cùng với hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước và với những giải pháp đột phá trong tổ chức thực hiện, số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng vượt bậc- đạt trên 574.000 người, tăng trên 296.000 người- tương ứng tăng 107% so với năm 2018.

Đến hết tháng 7/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 737.000 người, tăng trên 163.000 người- tương ứng tỷ lệ tăng trên 28% so với năm 2019 và đạt tỷ lệ 1,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo năm 2018 là 2.930 người, chiếm 1,05%; số người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo là 4.390 người, chiếm 1,58%.

VT