Nỗ lực giảm đầu mối trung gian, đơn giản thủ tục hành chính thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế về kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030, để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, ngành thuế đã đẩy mạnh hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế về kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030, để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, ngành thuế đã đẩy mạnh hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính

Triển khai các nghị quyết của Chính phủ về cải cách TTHC, hàng năm, Tổng cục Thuế đều ban hành các chương trình hành động, nhằm triển khai một cách đồng bộ và toàn diện. Những cải cách về TTHC đã góp phần chuyển tải thông tin đến với người nộp thuế chính xác, kịp thời, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức khi thực hiện pháp luật thuế. Hiệu quả của hoạt động cải cách cũng được đo đếm rõ qua tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC giảm từ 0,88% (năm 2017) xuống còn 0,09% (năm 2018) và 0,07% (năm 2019).

Cụ thể, trong thời gian qua, ngành thuế đã giảm mạnh đầu mối trung gian, đẩy mạnh hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả phục vụ. Với mục tiêu tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, trước năm 2018, Văn phòng Tổng cục Thuế đã sắp xếp 19 vụ, đơn vị và 47 phòng. Tại 63 cục thuế, đã sắp xếp 787 phòng, 711 chi cục thuế, giảm từ 5.274 đội thuế năm 2015 xuống còn 5.073 vào năm 2017. Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, đã giải thể 27 đầu mối cấp phòng tại Văn phòng Tổng cục Thuế, giảm 62 đầu mối cấp phòng tại các cục thuế; đồng thời sắp xếp, hợp nhất 565 chi cục thuế để thành lập 269 chi cục thuế khu vực, hiện số chi cục thuế trong toàn ngành chỉ còn 415. 

Ngoài ra, để hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, hiện TTHC thuế đã được tinh giản tối đa. Trong đó, đã thống nhất mã số đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thành 1 mã số DN duy nhất và thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, rút ngắn thời gian cấp mã số thuế từ 30 ngày xuống còn không quá 3 ngày làm việc. Đối với thủ tục khai thuế, cơ quan thuế đã đơn giản hóa các mẫu biểu, tờ khai của tất cả sắc thuế, đảm bảo rõ ràng, loại bỏ những nội dung không cần thiết và trùng lắp, giảm tần suất kê khai thuế cho DN. Ngành thuế cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai, nộp thuế, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với DN. Đặc biệt, đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau từ 60 ngày xuống còn 40 ngày và từ 15 ngày xuống còn 6 ngày làm việc đối với hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Đồng thời, bám sát các mục tiêu, yêu cầu về cải cách TTHC tại các nghị quyết, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về kiểm soát thủ tục. Theo đó, trong giai đoạn trước năm 2014, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa 222 TTHC thông qua việc tham mưu với Bộ Tài chính ban hành các thông tư và trình cấp có thẩm quyền để ban hành luật, nghị định. Từ năm 2017 đến hết năm 2019, Tổng cục Thuế đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị trình Bộ Tài chính ban hành 6 quyết định công bố TTHC, bãi bỏ 4 TTHC; sửa đổi, bổ sung 5 TTHC và ban hành mới 6 TTHC.

Tiếp tục hiện đại hoá quy trình quản lý

Để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, cơ quan thuế đã tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến cũng như hệ thống một cửa điện tử. Đến nay, đã có 32 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức 3; 150 TTHC được các tổ chức, cá nhân thường xuyên sử dụng đã thực hiện ở mức độ 4. Tất cả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều có giải pháp xác thực bằng chữ ký số, đảm bảo an toàn thông tin cho người nộp thuế. Tính đến 19/9/2020, số lượng DN sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,65%; đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử là 98% trên tổng số DN đang hoạt động trên cả nước.

Đáng chú ý, mới đây, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối xác thực để triển khai tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho DN và chia sẻ dữ liệu để tích hợp nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ điện tử ôtô, xe máy lên cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến cuối tháng 9, Tổng cục Thuế đã tích hợp 150 TTHC lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt gần 161% kế hoạch năm 2020. Mới đây nhất, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCT, thiết lập 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax trong toàn ngành, đảm bảo hỗ trợ đồng bộ, kịp thời cho mọi yêu cầu của người nộp thuế.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020-2030, Tổng cục Thuế sẽ tham mưu để hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế; nâng cao hiệu quả việc thi hành, chấp hành pháp luật. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục để giảm thời gian nộp thuế, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện liên quan trực tiếp tới người dân, DN. Cùng với đó, cơ quan thuế tiếp tục xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;  mở rộng triển khai các dịch vụ khai, nộp, hoàn thuế điện tử, hoá đơn điện tử.