Nghệ An: Đề nghị chấn chỉnh, khắc phục nguyên nhân chủ quan gây gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 2406/SYT-NVY về việc Tăng cường kiểm soát chi phí và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí được giao năm 2019 gửi Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh - đây là lần thứ 02 trong năm 2019, Sở Y tế tỉnh ban hành công văn chỉ đạo nội dung này.


(Ảnh minh họa)


Theo đó, để sử dụng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và đúng với các quy định của Luật BHYT, ngoài việc yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 745/SYT-NVY ngày 21/03/2019 của Sở Y tế tỉnh về việc tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, Giám đốc Sở Y tế tỉnh yêu cầu Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh xác định công tác quản lý khám, chữa bệnh BHYT là hoạt động trọng tâm với nhiều phương thức quản lý khác nhau hướng đến mục tiêu không vượt quá nguồn kinh phí được giao. Giám đốc đơn vị hoặc một thành viên trong Ban Giám đốc phải nắm vững và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quản lý khám, chữa bệnh BHYT, có phân công và phân quyền cụ thể cho từng bộ phận liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT. Phải xem dữ liệu chuyển lên cổng Giám định của BHXH cũng là nguồn dữ liệu quan trọng cung cấp thông tin thường xuyên cho công tác quản lý khám, chữa bệnh BHYT của đơn vị.

Các cơ sở khám, chữa bệnh thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nhằm chuyển đổi nhận thức của cán bộ trong đơn vị, để mỗi cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc sử dụng nguồn quỹ. Các cơ sở cần tăng cường giám sát tuân thủ phác đồ điều trị ở tất cả các khoa lâm sàng, giám sát việc chỉ định xét nghiệm, kê đơn thuốc ngoại trú, chỉ định điều trị nội trú hợp lý. Chỉ đạo Hội đồng Thuốc và điều trị, Hội đồng Khoa học kỹ thuật rà soát lại danh mục và chủng loại thuốc, vật tư y tế theo hướng vẫn đảm bảo chất lượng điều trị nhưng tiết kiệm chi phí. Chủ động rà soát, đánh giá và phân tích tình hình sử dụng nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT, xác định các nguyên nhân, khắc phục lỗi chủ quan dẫn đến tăng nguồn chi phí được giao chi khám, chữa bệnh BHYT so với cùng kỳ: Hẹn bệnh nhân tái khám theo giấy chuyển tuyến (một lần) khi chưa vượt quá chuyên môn của tuyến dưới hoặc chưa phù hợp với yêu cầu chuyên môn đối với các bệnh không cần thiết phải hẹn tái khám; tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị quá mức cần thiết; tình trạng kéo dài ngày điều trị nội trú; chưa thực hiện các biện pháp giảm tải bệnh viện như chuyển bệnh nhân về tuyến dưới khi đã điều trị ổn định, công tác chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến...

Các đơn vị đã được Liên ngành Y tế - BHXH tỉnh trực tiếp làm việc khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay những nguyên nhân chủ quan gây gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại đơn vị. Trong tháng 09/2019, Liên ngành tiếp tục làm việc với các đơn vị còn lại và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tự tổ chức rà soát các nguyên nhân chủ quan gây gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT (nếu có) để chấn chỉnh kịp thời đảm bảo thực hiện nguồn kinh phí được giao năm 2019.

Những chỉ đạo cụ thể, quyết liệt của Sở Y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trong việc kiểm soát, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí được giao năm 2019 được đánh giá là kết quả quan trọng từ những nỗ lực của Liên ngành BHXH - Y tế nhằm hướng tới mục tiêu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn Quỹ BHYT vì quyền lợi của người có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh.


Nguồn: BHXH Việt Nam