Bước đột phá trong cấp GCN nghỉ hưởng BHXH

Kể từ tháng 9/2019, các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM thực hiện việc cấp giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng chế độ BHXH trên Cổng thông tin điện tử. Đây được coi là bước đột phá trong việc thực hiện cấp GCN (trước đây là Mẫu C65).


Theo văn bản số 1981/BHXH-CĐ của BHXH TP.HCM về việc tạo lập GCN nghỉ việc hưởng chế độ BHXH trên Cổng thông tin điện tử, kể từ ngày 3/9/2019, các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động KCB sẽ thực hiện đăng ký, cập nhật khi có thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký thay Thủ trưởng đơn vị với cơ quan BHXH trên Cổng thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn tại văn bản số 07/BHXH-CNTT ngày 2/1/2019 và văn bản số 538/BHXH-CNTT ngày 18/3/2019 của BHXH TP.HCM (tham khảo tại http://bhxhtphcm.gov.vn). Các cơ sở y tế không thực hiện đăng ký mà vẫn cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH cho NLĐ thì cơ quan BHXH chưa tiếp nhận hồ sơ giải quyết.
 
Đối với các cơ sở y tế đã hoàn thành việc đăng ký trên Cổng thông tin theo hướng dẫn, đề nghị thực hiện tạo lập GCN nghỉ việc hưởng chế độ BHXH (Phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng thông tin để thuận tiện trong việc kiểm tra, đối chiếu, rà soát sau này. Các cơ sở y tế chưa thực hiện cấp GCN nghỉ việc hưởng chế độ BHXH trên Cổng thông tin, chậm nhất sang ngày làm việc tiếp theo phải chuyển toàn bộ dữ liệu đã cấp GCN nghỉ hưởng BHXH của ngày hôm trước lên Cổng thông tin theo cấu trúc và định dạng quy định của BHXH Việt Nam.


Ông Trần Dũng Hà- Trưởng phòng Chế độ (BHXH TP.HCM) cho biết, việc thực hiện cấp GCN như trên đã được BHXH TP.HCM ấp ủ từ lâu, vừa để việc này đi vào nề nếp, vừa góp phần chấn chỉnh tình trạng làm giả và các vi phạm khác về GCN. Theo ông Hà, nếu làm tốt việc này, khi kiểm tra trên hệ thống, cơ quan BHXH sẽ phát hiện ra ngay những trường hợp gian lận GCN để hưởng BHXH.
Cơ sở pháp lý để thực hiện cấp GCN nghỉ hưởng BHXH trên Cổng thông tin điện tử là căn cứ vào Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVSLĐ thuộc lĩnh vực y tế. Để thực hiện, các ngành chức năng đã có nhiều văn bản yêu cầu triển khai thực hiện. Cụ thể, ngày 3/4/2019, BHXH Việt Nam có Công văn số 329/BHXH-CNTT về việc thực hiện cấp GCN nghỉ việc hư̛ởng BHXH; ngày 11/4/2019, Bộ Y tế có Công văn số 1950/BYT-PC; ngày 4/5/2019 Sở Y tế TP.HCM có Công văn  số 2455/SYT-NVY về việc đôn đốc thực hiện Thông tư 56/TT-BYT. Gần đây, UBND TP.HCM cũng có văn bản yêu cầu thực hiện công tác này.


Để việc cấp GCN đảm bảo đúng quy định, BHXH TP.HCM yêu cầu các cơ sở KCB cấp đầy đủ, kịp thời cho NLĐ hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo quy định; GCN không cấp trước, cấp khống, không cấp cho nghỉ theo giờ, 1⁄2 ngày, không xoá, sửa.... Chứng từ cấp và ghi đầy đủ theo đúng quy định tại Thông tư 56. Cơ sở y tế giám sát việc ghi nội dung trong GCN của người hành nghề tại cơ sở của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc cấp GCN này. Đồng thời, cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu KCB quốc gia để liên thông với hệ thống dữ liệu của cơ quan BHXH; tạo lập chứng từ điện tử về KCB BHYT theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP.


Nguồn: BHXH Việt Nam